Årsmøte 22.03.2022

Innkalling til årsmøte i NHL tirsdag 22. mars kl 18.00 i Idrettshallen.

Alle medlemmer av Notodden håndballag er velkomne til å delta.

Vi innleder med å dele ut innsatspokaler til spillere og andre utmerkelser. Vi håper så mange som mulig vil møte opp.

Vedlagt ligger årsmøtepapirer, inkludert saksliste, regnskap, budsjett, årsberetninger og innstilling fra valgkomiteen.