Styre og kontaktpersoner

Styret i Notodden Håndballag

Leder: Gun Finrud, gfinrud@gmail.com, 922 16 052
Nestleder: Trine Brox, trinebroxprivat@gmail.com, 930 90 409
Sekretær: Thor Runar Unhammer, unhammer@outlook.com, 932 16 573
Kasserer: Kaja Thunberg Gohli, kaja_gohli@hotmail.no, 96 51 26 31
Styremedlem: Eva Kittilsen Elgen, ekittils@online.no, 47641433
Styremedlem: Elling H. Krosshus, elling.krosshus@notodden.kommune.no, 970 53 408
Styremedlem: Siw-Aina Dyhre Aksvik, Sadaksvik@gmail.com, 959 92 243
Styremedlem: Lars Martin Lund, lmlund@gmail.com, 970 57 074
Ungdomsrepresentant: Guro Søhol Birkelund, Gur-bir@online.no, 951 99 329
Ungdomsrepresentant: Ole Thomas Lunde, olet.lunde@gmail.com, 958 92 468
Vara: Ellen Thunberg, ellen.thunberg@nav.no, 965 12 630

Øvrige kontaktpersoner

Sportslig leder: Kenneth Hykkerud, sportslig@notoddenhandball.no, 951 16 779
Materialforvalter: Lisbeth Kvernstuen, lisbeth@notoddenbil.no, 915 94 655
Dommerkontakt: Hallvard Finrud, hal-fi@online.no, 905 26 459
Sekretariatansvarlig: Ann Helen Bornstedt, a-bornst@online.no, 470 18 114
Ansvarlig for politiattester: Trine Brox, trb@ideakompetanse.no, 930 90 409
Barnehåndballansvarlig: Gun Finrud, gfinrud@gmail.com, 922 16 052
Kioskansvarlig: Siw-Aina Dyhre Aksvik, Sadaksvik@gmail.com, 959 92 243

Oversikt over kontaktinfo til trenere og lagledere for de enkelte lagene

BK_ball_hofte