Klubbhåndbok

Last ned Notodden Håndballags klubbhåndbok. Her vil du finne all informasjon om klubbens formål, organisering, daglig drift og annet relevant stoff.

Denne håndboken er utarbeidet i samarbeid med Norges håndballforbund region sør, og styret i klubben vinteren 2017/2018, og endres løpende av styret.

Klubbhåndboken kan leses som info, samt brukes som oppslagsverk ved spørsmål.

Last ned klubbhåndboka