Om NHL

Notodden Håndballag er blant Telemarks største håndballklubber med ca 350 medlemmer. Klubben har som mål å gi et godt og likeverdig aktivitetstilbud for alle utøvere både faglig og sosialt. Ærlighet og respekt er grunnleggende verdier for klubben vår. Vi har fokus på holdningsskapende arbeid, og følger Fair Play programmet for alle våre spillere og ledere.

TH_ball_under_arm

Verdier

Notodden Håndballag skal tilby alle som ønsker å ta del i organisert håndball, tilbud om dette innenfor de rammer og ressurser klubben til enhver tid har. Basert på trygghet, trivsel og tilhørighet.

Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

Sportsplan

Last ned sportsplanen til Notodden håndballag

Klubbhåndbok

Her kan du laste ned Notodden Håndballags klubbhåndbok