Kontingent og lisens

Satser kontingent 2021/2022

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Rekrutt, født 2011 og senere: kr 800,-
Junior, født f.o.m. 2001 t.o.m 2010: kr. 1.200,-
Senior, 2000 eller tidligere: kr. 1.600,-

Søskenmoderasjon: Ordinær kontingent for første barn. 50% for øvrige. Søskenmoderasjon gjelder kun for junior og rekrutt, ikke senior.

Støttemedlemsskap kr. 250,- (kan kjøpes ved inngangen under kamp)

Merk: Det sendes ut faktura på medlemskontingenten

Lisens

Alle medlemmer må, fra kalenderåret de fyller 13 år, løse lisens til Norges håndballforbund. Lisensen er personlig, og må løses før trening og kamp. Lisensen dekker nødvendige forsikringer for spilleren ved klubborganisert aktivitet.
Spiller/foresatte er ansvarlig for at denne er betalt.

Informasjon om lisens (handball.no)

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år.

Klubben har tegnet en klubbforsikring som også dekker underslagsforsikring (pålagt av NiF)

Les mer: Informasjon om Idrettsforsikring for barn

ben_straffe