Visjon og mål

Visjon

Håndball – et tilbud for alle:

 • Gjøre håndball kjent og tilgjengelig for alle interesserte
 • Sørge for gode sportslige og generelle holdninger
 • Gi støtte til alle som har ambisjoner innenfor håndball
 • Heve de sosiale holdninger innenfor idretten
 • Sørge for at klubben blir et godt, trygt og interessant sted å være
 • Ivareta enhver sin sportslige karriere

Hovedmål

 • NHL skal ha lag med i aldersgruppene 6-18 år og senior
 • Rekruttere minimum 90% av spillerne lokalt til senior lagene
 • Bistå til inkludering og integrering i lokalsamfunnet
 • NHL har i tillegg egne utvidede målsetninger for de ulike gruppene som beskrives i sportsplanen
 • Oppnå stabil og god økonomi som gjør det mulig å sette det sportslige i høysete
 • Holde en konstant egenkapital på minimum kr. 150 000,-

Sportslige suksesskriterier

«Flest mulig – lengst mulig»

Vi er på vei til å lykkes hvis:

 • Utviklingen mot å bli bedre spillere er overordnet resultatet i den enkelte kamp.
 • Alle sitter igjen med en god følelse etter trening og kamp, og aldri skal noen spiller i NHL ha følelsen av ikke å ha strukket til så sant han eller hun har forsøkt sitt beste.
 • Spillerne gis utfordringer på sitt ferdighets- og ambisjonsnivå.
 • Vi har lag i alle aldersklasser for både gutter og jenter.

ball_i_nett