Sportsplan

«Flest mulig – lengst mulig»

Formålet med denne sportsplanen er et enhetlig rammeverk for all aktivitet i regi av NHL. Hovedmålet i NHL er å ha et kamp- og treningstilbud i alle aldersklasser for begge kjønn.

Last ned Notodden håndballags sportsplan

Sportsplanen skal:

  • Bidra til å gi trenere, oppmenn, foreldre og andre innsikt i retningslinjer for arbeid med alle lagene i klubben.
  • Sikre spillerne kontinuitet ved skifte i trener/støtteapparat
  • Gi støtteapparat grunnlag for å kvalitetssikre aktiviteten i det enkelte lag gjennom sesongen
  • Være et referansepunkt for trener og støtteapparat når de skal evaluere sitt lag etter endt sesong
  • Være et oppslagsverk for foreldre og andre som er tilknyttet klubben.
  • Den skal være retningsgivende for all sportslig utvikling i NHL. Den skal være klubbens «røde tråd» slik at enhver ny trener for et aldersbestemt lag skal vite hva spillergruppa har jobbet med i tidligere sesonger.

Sportslig sett skal den være et verktøy for:

  • Å gi samme tilbud uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag.
  • Å gjøre det attraktivt å være trener i klubben, ved å ha et godt utbygd støtteapparat og mulighet for faglig utvikling gjennom samarbeid med andre trenere og kurstilbud.

Klubben har laget og vedtatt denne sportsplanen som skal benyttes av alle lag. Det tas sikte på at planen endres og utvikles i samsvar med utviklingen i klubben og samfunnet ellers. Et viktig grunnlag for sportsplanen er rekruttere og bevare spillere i alle aldersklasser.

Alle i NHL er opptatt av fair play. Klubben ønsker å bli oppfattet positivt i form av å fremvise gode holdninger både fra benken, på banen og på tribunen. Vi ønsker å skape en trygg arena for spillere i alle aldre. Lagledere, foreldre og utøvere i NHL skal bidra til positiv atmosfære under kamper og treninger.