Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. TH_haand_ballDet er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

  1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
  2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Prosedyre for politiattest i klubben:

  • Styret har oppnevnt en ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget (nestleder). Styret informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
  • Den enkelte sender inn elektronisk søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.
  • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for klubbens ansvarlige.
  • Den ansvarlige lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Klubben gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Ansvarlig for politiattester: Trine Brox, trb@ideakompetanse.no, 930 90 409

Les mer:
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund