Verdier

Notodden Håndballag skal tilby alle som ønsker å ta del i organisert håndball, tilbud om dette innenfor de rammer og ressurser klubben til enhver tid har. Basert på trygghet, trivsel og tilhørighet.

Klubben forholder seg til NIF’s verdigrunnlag, og har sammenfattet dette i en egen verdiplan som deles ut til spillere/foreldre/foresatte ved påmelding. (nettside)

Klubben tar et klart standpunkt i kampen mot vold, overgrep, rasisme og mobbing.

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Ved brudd på overnevnte, tas dette opp med nærmeste trener/lagleder. Saken forsøkes løst på dette nivået, før saken kan løftes til sportslig leder. Ved fortsatt behov, løftes saken til styret, som kan drøfte aktuelle sak med NHF region sør.

Ved mistanke om lovbrudd, tas dette direkte med styreleder som ber om juridisk bistand fra NHF/NIF.

Last ned NHLs verdiplan for 2018-2019

TH_ball_hofte