Cuper

I alderstrinnet fra 6-10 år har klubben som mål at lagene meldes på til to aktivitetsturneringer i halvåret.

BK_straffeAlderstrinnet 11-15 år får tilbud om inntil to turneringer med mulighet for overnatting. Vi legger opp til en turnering i forbindelse med seriestart og en ved serieslutt.

J/G16 år meldes på en turnering ved sesongstart i tillegg til turnering i Danmark ved sesongslutt.

Alderstrinnet 17-18 år meldes på en turnering ved sesongstart og en ved sesongslutt.

Seniorlag meldes på NM.

Alle lag i alderstrinnet 12-18 meldes på til Region Sør Cup. Mer informasjon: https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/andre-kamptilbud/region-sor-cupen/

Klubben dekker deler av kostnadene ved turneringene. Resten dekkes i form av egenandel. Eventuelle turneringer utover dette dekkes av spillerne/laget i sin helhet.