Årsmøte 26.05.2021

Innkalling til årsmøte i NHL onsdag 26. mai kl 18.00 i Idrettshallen

NB. Årsmøtet vil bli gjennomført på Teams dersom smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter.

For å kunne arrangere møtet i tråd med gjeldende smittevernregler, kreves påmelding til møtet. Påmelding sendes gfinrud@gmail.com innen 24. mai.

Vi innleder med å dele ut innsatspokaler til spillere og andre utmerkelser. Vi håper så mange som mulig vil møte opp.

Vedlagt ligger årsmøtepapirer, inkludert saksliste, regnskap, budsjett, årsberetninger og et notat om ekstra sportslig satsning etter koronaperioden.