Samtykkeerklæring vedrørende filming/direktestrømming og opptak av kamper

Vi i Notodden håndballag ønsker å gjøre det mulig å filme egne kamper. Denne informasjonen gjelder for spillere under 15 år. Her skal foresatte fylle ut på vegne av barnet. Det er utarbeidet eget skjema for spillere over 15 år.

Hvorfor vil vi filme?

 • Vi ønsker å filme for internt bruk i spillerutviklingen. For trenere og spillere kan dette være et nyttig verktøy for læring, refleksjon og utvikling.
 • Vi vil også gjøre det mulig for personer som ikke kan være fysisk til stede å oppleve kamper via direktestrømming.
 • Salg av digital tilgang til kampene vil kunne gi håndballaget ekstrainntekter.

Hvor ofte vil det filmes og gjøres opptak?
Utvalgte kamper som normalt er åpne for publikum og hvor alle involverte har gitt godkjenning kan blir filmet, streamet og gjort tilgjengelig i opptak. Alle spillere som skal bli filmet må ha foreldres/foresattes samtykke.

Hvem filmer?
Notodden håndballag er ansvarlige for videoopptakene. Opptakene gjøres manuelt eller med fastmontert kamera. Kameraet er rettet mot banen og viser et stort bildeutsnitt. Det blir ikke tatt nærbilder av spillerne. Kameraet fanger opp både lyd og bilde.

Hva brukes videoopptakene til?

Hvert lag har et lukket forum i applikasjonen, og administratoren styrer hvem som til enhver tid har tilgang til opptakene, vanligvis spillere.

 • Det vil være lagets trener som avgjør hvilke opptak som kan brukes videre.
 • Det er tre nivåerfor hvordan videoene kan brukes:
  1. Kun for treneren.
  2. Kun for inviterte spillere/utøvere og trener i et eget lukket forum
  3. For de som har betalt for å se direktestrømming (via nettleser eller app)

Viktig informasjon om samtykket:

 • Det er frivillig å samtykke. Barnet ditt blir ikke utestengt fra kamper dersom du ikke vil si ja til filmingen.
 • Dersom barnet ikke ønsker å bli filmet, skal dette tas hensyn til selv om foreldrene har gitt samtykke.
 • Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Opptak blir slettet dersom samtykket trekkes tilbake.

Hvem i idrettslaget kan jeg kontakte, hvis jeg lurer på noe mer?
Du kan kontakte håndballagets leder Gun Finrud på e-post gfinrud@gmail.com eller mobil: 922 16 052 eller ansvarlig for tjenesten i håndballaget Lars Martin Lund på e-post lmlund@gmail.com eller mobil 970 57  074

Om Joymo og systemet
Joymo er et selskap som har utviklet en løsning for online overføring av film og deling av opptak. Notodden håndballag og Joymo har inngått en avtale om bruk av deres plattform. Notodden håndballag eier alle data og har rettighetene til alle opptak og alt innhold. Joymo ivaretar tilgang og sikkerhet.

Relevant informasjon fra Norges Idrettsforbund

Retningslinjer for publisering av bilder og film Les mer på: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/

Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Les mer på: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/behandling-av- personopplysninger-og-informasjonssikkerhet-i-idretten/